POZOR ZMENA ADRESY !!!!

Firma DIBA je prestahovana od 1.8.2011 na adrese B.S. Timravy 1, Trnava. Ďakujeme za porozumenie